Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang từ 19-9 đến 25-9-2018

Thứ Sáu, 14/09/2018, 15:41 [GMT+7]

 

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

19-9

Cắt điện: T.290 (Lương Hòa 1); T.197 (Sao Mai thế kỷ 21); T.198, T.198B (Cty TNHH Hưng Long), T.199 (Cty CP Bê tông Mường Thanh), T.184 ( Thịnh Đức Tiến).

Từ 05h30 đến 15h00

 {C}Di dời ĐD trung áp, hạ áp.

Cắt điện: T.269 (Cát Lợi 1); T.291 (Lương Hòa 2); T.272 (Cát Lợi 2); T.392A&B (UBND xã Vĩnh Lương); T.303A, T.303B (Vĩnh Lương), T.382 (Nhà hỏa táng); T.383, T.384 (Bãi rác Lương Hòa); T.210 (Phạm Đăng Khoa); T.195(Cty TNHH Hồng Thịnh); T.294(Cty TNHH Hồng Linh, Cty TNHH Nam Thịnh Long); T.196 (Cty TNHH Long Hương).

Từ 05h30 đến 06h30

từ 14h00 đến 15h00

Tháo đấu lèo tuyến 471/E31 tại VT65 và VT73.

Cắt điện: T.40C (Đường Lê Hồng Phong).

Từ 08h00 đến 10h00

Thay tủ điện.

20-9

Cắt điện: T.01 (đường Tháp Bà).

Từ 07h00 đến 09h00

Xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.94 (Cù Lao).

Từ 09h00 đến 11h00

Xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.119 (Cơ sở in Cát Thành).

Từ 07h30 đến 08h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.176 (Cty Cổ phần nhôm Khánh Hoà).

Từ 08h30 đến 09h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.204 (Bê tông Thanh Yến).

Từ 09h30 đến 10h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.206 (Cty Công Thành).

Từ 10h30 đến 11h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.296 (Trường Tiểu học Đường Đệ).

Từ 13h30 đến 14h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.126  (Cty TNHH Nam Đồng).

Từ 14h30 đến 15h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.196 (Cty TNHH Long Hương).

Từ 15h30 đến 16h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: Hạ áp T.71E (Bình Cang); Hạ áp T.19A (Bầu Mốc).                      

Từ 07h30 đến 08h30

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp T.71A (Bình Cang ); Hạ áp T.19B (Cầu Dứa).

Từ 08h45 đến 09h45

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: Hạ áp T.74B (Võ Cạnh); Hạ áp T.93A (Vĩnh Hiệp).

Từ 10h00 đến 11h00

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.25A (Đường Phòng Không).

Từ 08h00 đến 10h00

Thay tủ điện.

21-9

Cắt điện: T.293 (Khách sạn Hòn Sện).

Từ 07h30 đến 08h00

   {C}Thay MBA.

Cắt điện: T.136 (Cấp nước Đồng Đế).

Từ 08h30 đến 09h00

Thay MBA.

Cắt điện: T.133 (Công ty Tri Giao).

Từ 09h30 đến 10h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.298B (Rulsaca).

Từ 11h30 đến 12h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.297 (Công ty TNHH Hoàng Lan, NH Ngọn Hải Đăng).

Từ 12h30 đến 13h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: Trạm T.132 ( Hồ Tiên).

Từ 13h30 đến 14h00

Thay công tơ định kỳ.

Cắt điện: T.392B (Vĩnh Lương).

Từ 07h00 đến 08h30

Xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.303B (Vĩnh Lương).

Từ 09h00 đến 10h30

Xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.78A (Tập thể Điện Lực - Đường Phùng Hưng).

Từ 08h00 đến 10h00

Thay tủ điện.

22-9

Cắt điện: T.73A (Chế Lan Viên-Bình Tân).

Từ 08h00 đến 10h00

Thay tủ điện.

23-9

Cắt điện: T.239 (KS Duy Tân); T.434 (Trường CĐ sư phạm); T.143 (KS ELAND 4 SEASON); T.124 (Học viện Lục Quân).

Từ 06h30 đến 11h30

Thi công bảo trì, bảo dưỡng tủ RMU T.434.

Cắt điện: T.274 (Quân Cảng Học viện Hải Quân).

Từ 08h00 đến 11h00

Thay MBA, thí nghiệm bộ MOF.

25-9

Cắt điện: T.96 (Hòn Nghê).

Từ 07h30 đến 08h30

Xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.352B (Vĩnh Phương).

Từ 09h00 đến 10h30

Xử lý tiếp xúc, cân pha hạ áp.

 

.

các thông tin tiện ích