Lịch cắt điện sửa chữa theo kế hoạch khu vực Nha Trang từ 1-8-2018 đến 7-8-2018

Thứ Năm, 26/07/2018, 15:52 [GMT+7]

Ngày

Khu vỰc cẮt ĐIỆn

ThỜi gian

Lý do cẮt điỆn

01/08/18

Cắt điện: T.90D(Núi Một).

Từ 07h30 đến 11h30

Di dời ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.335(Xà Phòng Hương Phẩm), T.242(Cty Khánh Hải), T.98(Nuôi tôm Vĩnh Xuân)

Từ 08h00 đến 13h00

(mỗi TBA mất điện 90 phút)

Thay MBA.

02/08/18

Cắt điện: T.17B(N.T.M.Khai).

Từ 07h30 đến 11h30

Tăng cường ĐD hạ áp.

Cắt điện: T.55B(N.T.M.Khai), T.96C(Đồng Nai), T.337().

Từ 07h30 đến 09h00

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.91A(Trịnh Phong), T.96B(Đồng Nai).

Từ 09h00 đến 10h15

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.20B(Mê Linh).

Từ 10h15 đến 11h30

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.37C(Thôn Trảng É).

Từ 13h30 đến 15h00

Thay MBA, thay CSV.

03/08/18

Cắt điện: T.05B(Trần Phú).

Từ 07h30 đến 11h30

Cân pha hạ áp.

Cắt điện: T.72A(Võ Thị Sáu).

Từ 07h30 đến 09h30

Thay MBA.

Cắt điện: T.72E(Vĩnh Trường).

Từ 13h30 đến 15h00

Thay MBA.

06/08/18

Cắt điện: T.36A(Dã  Tượng).

Từ 13h30 đến 15h30

Thay MBA.

07/08/18

Cắt điện: T.36B(Hoàng Diệu).

Từ 07h30 đến 09h30

Thay MBA.

Cắt điện: T.419(KDC Hòn Rớ).

Từ 13h30 đến 15h30

Thay MBA.

Ghi chú: - Nếu công tác hoàn tất sớm, CTCP Điện lực Khánh Hòa sẽ đóng điện lại mà không báo trước.

.

các thông tin tiện ích