07:02, 24/02/2023

Lấy ý kiến cho tập sách ảnh Khánh Hòa xưa và nay

Chiều 24-2, ông Lê Hữu Thọ -  Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì hội nghị lấy ý kiến sách Khánh Hòa xưa và nay (tái bản năm 2023).

Chiều 24-2, ông Lê Hữu Thọ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa chủ trì hội nghị lấy ý kiến sách Khánh Hòa xưa và nay (tái bản năm 2023).

Tập sách Khánh Hòa xưa và nay được xuất bản lần đầu vào năm 2003, nhân kỷ niệm Khánh Hòa 350 năm (1653-2003). Sau 20 năm, Ban chỉ đạo kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa thực hiện tái bản tập sách để nhằm cập nhật thông tin, hình ảnh về địa phương trong thời gian qua; chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong tập sách trước đây.

Các đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến sách Khánh Hòa xưa và nay (tái bản năm 2023).
Các đại biểu dự hội nghị lấy ý kiến sách Khánh Hòa xưa và nay (tái bản năm 2023).

Tại hội nghị, đại diện Ban biên tập sách Khánh Hòa xưa và nay (tái bản năm 2023) trình bày các nội dung chỉnh sửa, bổ sung liên quan đến: Lời giới thiệu; khái quát về tổ chức hành chính tỉnh Khánh Hòa qua các thời kỳ; khái quát vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên, danh lam thắng cảnh; văn hóa, con người truyền thống; Khánh Hòa trong thời kỳ phong kiến, trong phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng; phần viết mới về Khánh Hòa từ năm 2003 đến nay… Qua đó, các đại biểu dự hội nghị đã đưa ra những ý kiến góp ý liên quan đến nội dung thông tin, mốc thời gian, sự kiện, nhân vật, hình ảnh, cách trình bày sách, bìa sách đối với tập sách mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Hữu Thọ đề nghị Ban biên tập sách Khánh Hòa xưa và nay (tái bản năm 2023) tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Trên cơ sở kế thừa nội dung sách Khánh Hòa xưa và nay xuất bản lần đầu năm 2003, Ban biên tập sách tái bản cần cập nhật thêm những thông tin mới về các địa phương, các lĩnh vực kinh tế - xã hội; lược bỏ những thông tin chưa rõ, những hình ảnh chưa phù hợp… Bên cạnh đó, các thành viên trong Ban biên tập sách cũng cần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc tái bản tập sách ảnh này để kịp phát hành vào dịp kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa.

N.T