09:05, 19/05/2021

Quý I, số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu hơn 5.340 tỷ đồng

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) quý I/2021.

Thực hiện nguyên tắc công khai minh bạch trong điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu, Bộ Tài chính vừa công khai thông tin về tình hình trích lập, sử dụng và lãi phát sinh trên số dư Quỹ bình ổn giá xăng dầu (quỹ BOG) quý I/2021.


Đến hết quý I, số dư quỹ BOG còn hơn 5.340 tỷ đồng. Trong quý I, tổng số trích quỹ BOG hơn 62,2 tỷ đồng; tổng số sử dụng quỹ hơn 3.936 tỷ đồng, lãi phát sinh trên số dư quỹ hơn 5 tỷ đồng.


Tính đến ngày 31-3, trong tổng số 34 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối, có 9 thương nhân kinh doanh xăng dầu đầu mối có số dư âm quỹ BOG.


Thiện Tâm