Vạn Ninh: Dư nợ tín dụng chính sách cho hộ nghèo và cận nghèo hơn 100 tỷ đồng

Thứ Năm, 14/01/2021, 21:57 [GMT+7]

Vạn Ninh: Dư nợ tín dụng chính sách cho hộ nghèo và cận nghèo hơn 100 tỷ đồng

Theo lãnh đạo Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa), đến cuối năm 2020, tổng dư nợ cho vay đối với hộ nghèo và hộ cận nghèo đạt hơn 100 tỷ đồng, với 3.295 hộ vay. Trong đó, dư nợ cho vay đối với hộ nghèo hơn 37 tỷ đồng (1.287 hộ vay), hộ cận nghèo gần 71 tỷ đồng (2.008 hộ vay). Nhờ nguồn vốn vay, các hộ nghèo, cận nghèo có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, duy trì các mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần giảm số hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đến cuối năm 2020, số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm 506 hộ (tương đương tỷ lệ giảm 1,42%). Hiện nay, toàn huyện còn 730 hộ nghèo (1.846 khẩu), 2.503 hộ cận nghèo (9.581 khẩu).

 

Một hộ dân ở xã Vạn Hưng được vay vốn để làm vườn. Ảnh: K.N

Một hộ dân ở xã Vạn Hưng được vay vốn để làm vườn. Ảnh: K.N


Năm 2021, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Vạn Ninh tiếp tục triển khai kịp thời các nguồn vốn từ cấp trên chuyển về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội; tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các nguồn vốn cho vay đúng mục đích, đúng đối tượng để phát huy hiệu quả nguồn vốn.


Hoài Duy
                                                            

.

các thông tin tiện ích