10:07, 29/07/2020

Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh: 6 dự án đã hoàn thành xây dựng, đi vào hoạt động

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, đến nay, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã có 42 dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư. Trong đó, có 6 dự án đã hoàn thành xây dựng và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động; 5 dự án đã hoàn thành xây dựng một phần và đưa giai đoạn 1 đi vào khai thác sử dụng; ....

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch - Đầu tư, đến nay, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh đã có 42 dự án được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư. Trong đó, có 6 dự án đã hoàn thành xây dựng và đưa toàn bộ dự án đi vào hoạt động; 5 dự án đã hoàn thành xây dựng một phần và đưa giai đoạn 1 đi vào khai thác sử dụng; 16 dự án được cấp phép xây dựng và đang triển khai thi công; 3 dự án đã hoàn thành công tác đền bù và giải phóng mặt bằng nhưng chưa được cấp giấy phép xây dựng; 8 dự án chưa hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng; 2 dự án đang tạm dừng để giải quyết khiếu nại; 2 dự án của nhà đầu tư trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 

Một số dự án ở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh chậm triển khai.

Một số dự án ở Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh chậm triển khai.


Nguyên nhân chậm tiến độ là do một số nhà đầu tư chưa tích cực, thiếu năng lực, gặp khó khăn trong quá trình triển khai đầu tư. Bên cạnh đó, chủ đầu tư phải khắc phục một số thiếu sót, nội dung chưa phù hợp, chưa đúng quy định liên quan đến đất đai, xây dựng, cụ thể là “đất ở không hình thành đơn vị ở” và mật độ xây dựng. Một số dự án trong danh sách thanh tra của Thanh tra Chính phủ đã thực hiện, đến nay đang chờ kết quả.


Sở Kế hoạch - Đầu tư cho biết, bên cạnh việc xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh hàng ngày của các dự án, hàng quý, Ban quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh đều có báo cáo sở về tình hình triển khai các dự án tại đây. Để xử lý khắc phục và từng bước tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các dự án triển khai, vừa qua, UBND tỉnh đã báo cáo, xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều chỉnh quy hoạch một số dự án trong Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh.


VĂN KỲ