Xây dựng và quản lý Nhãn hiệu tập thể "Táo Cam Thành Nam"

Chủ Nhật, 24/05/2020, 22:54 [GMT+7]

Xây dựng và quản lý Nhãn hiệu tập thể "Táo Cam Thành Nam"

Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa vừa nghiệm thu dự án “Xây dựng và quản lý Nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Táo Cam Thành Nam” dùng cho sản phẩm táo được trồng trên địa bàn xã Cam Thành Nam, TP. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa”. Dự án do kỹ sư Lê Minh Hải - Trưởng phòng Kinh tế TP. Cam Ranh và các cộng sự thực hiện từ tháng 7-2017 đến 7-2019.

 

Một vườn táo Cam Thành Nam được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Một vườn táo Cam Thành Nam được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.


Dự án được thực hiện với mục tiêu xác định các tiêu chí cần thiết để quản lý và sử dụng NHTT “Táo Cam Thành Nam”, từ đó xác lập được quyền sở hữu trí tuệ đối với NHTT; thiết lập và vận hành thí điểm hệ thống tổ chức, các phương tiện điều kiện để quản lý và khai thác giá trị NHTT “Táo Cam Thành Nam”; đảm bảo việc kiểm soát chất lượng, hoạt động trồng, thu hoạch và xúc tiến thương mại cho sản phẩm… Kết quả dự án góp phần giúp cộng đồng hiểu biết cơ bản các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ khi sử dụng NHTT “Táo Cam Thành Nam”, làm tăng giá trị kinh tế của sản phẩm trên thị trường và nâng cao thu nhập, đời sống của người sản xuất.


Được biết, trên địa bàn xã có khoảng 100 hộ tham gia trồng táo với 55ha, tập trung chủ yếu tại thôn Quảng Hòa. Theo quy hoạch, diện tích trồng táo trên địa bàn xã khoảng 80 - 100ha.


C.V
 

.

các thông tin tiện ích