Giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh chuyển đổi hơn 5.300 ha cây trồng

Chủ Nhật, 14/07/2019, 23:05 [GMT+7]

Giai đoạn 2019-2020, toàn tỉnh chuyển đổi hơn 5.300 ha cây trồng

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành quyết định sửa đổi một số nội dung Quyết định 2690 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020.


Theo đó, tổng diện tích chuyển đổi cây trồng đến năm 2020 là 8.231 ha, giai đoạn 2019-2020 là 5.364 ha. Cụ thể, chuyển đổi 3.152 ha đất lúa kém hiệu quả, không chủ động nước sang cây trồng hàng năm khác, giai đoạn 2019-2020 là 2.015 ha; chuyển đổi 5.078 ha đất trồng cây hàng năm và cây lâu năm kém hiệu quả sang cây nông nghiệp hiệu quả kinh tế cao, giai đoạn 2019-2020 là 3.348 ha. Kinh phí hỗ trợ chuyển đổi giai đoạn 2019-2020 hơn 56,9 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ chuyển đổi đất lúa hơn 10 tỷ đồng, hỗ trợ sang cây có giá trị kinh tế cao hơn 46,8 tỷ đồng. Ngoài ra, quyết định còn sửa đổi chi tiết diện tích đất chuyển đổi từng địa phương và tiến độ thực hiện.


V.L

.

các thông tin tiện ích