09:11, 01/11/2021

Sở Du lịch Khánh Hòa mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân du lịch

Sở Du lịch Khánh Hòa vừa phối hợp với Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân du lịch.

 

Sở Du lịch Khánh Hòa vừa phối hợp với Khoa Du lịch, Trường Đại học Nha Trang mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ lễ tân du lịch.


Lớp học diễn ra đến ngày 5-12, với gần 50 học viên, được tổ chức theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Meetings. Học viên được bổ sung kiến thức nghiệp vụ lễ tân: Nghiệp vụ đặt phòng, chăm sóc khách hàng, kỹ năng bán dịch vụ, kỹ năng giao tiếp..., trong đó chú trọng đến những thay đổi về cách thức giao tiếp, chăm sóc khách hàng của du lịch hậu Covid-19. Sau khi kết thúc khóa học, học viên sẽ được nhận chứng chỉ do Trường Đại học Nha Trang cấp.


X.T