Xây dựng Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Thứ Năm, 28/10/2021, 21:45 [GMT+7]

Xây dựng Quy định mô hình quản lý khu du lịch cấp tỉnh

Chiều 28-10, ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa chủ trì cuộc họp với Sở Du lịch và các đơn vị liên quan về việc xây dựng dự thảo Quy định mô hình quản lý khu du lịch (KDL) cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh.


Theo báo cáo của Sở Du lịch, Khánh Hòa hiện có khoảng 50 khu/điểm du lịch hoạt động nhưng đều chưa được công nhận KDL cấp tỉnh theo quy định của Luật Du lịch. Sở Du lịch đề xuất với UBND tỉnh xây dựng Quy định mô hình quản lý KDL cấp tỉnh. Theo dự thảo, Quy định mô hình có 4 chương, 15 điều, điều chỉnh về KDL cấp tỉnh, quản lý KDL cấp tỉnh…


Kết luận cuộc họp, ông Lê Hữu Hoàng đánh giá, việc ban hành Quy định mô hình quản lý KDL cấp tỉnh là cần thiết và phù hợp với thực tế của địa phương, góp phần phát huy hơn nữa tiềm năng của các doanh nghiệp du lịch và tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Ông giao Sở Du lịch tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp; lấy ý kiến của khoảng 30 doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh để hoàn chỉnh dự thảo theo hướng mang lại quyền lợi cho các doanh nghiệp du lịch gắn với đảm bảo hiệu quả trong quản lý nhà nước; hoàn chỉnh dự thảo trình UBND tỉnh trước ngày 25-11 để UBND tỉnh xem xét ban hành trong tháng 12-2021.


X.T


 

.

các thông tin tiện ích