09:05, 25/05/2021

Mở thêm tuyến vận tải hành khách Khánh Hòa đi Bình Định và ngược lại

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi sở cùng cấp của tỉnh Bình Định về việc thống nhất mở thêm tuyến vận tải từ Khánh Hòa đi Bình Định và ngược lại.

Sở Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi sở cùng cấp của tỉnh Bình Định về việc thống nhất mở thêm tuyến vận tải từ Khánh Hòa đi Bình Định và ngược lại.


Cụ thể, tuyến vận tải này sẽ có 20 chuyến/tháng tại mỗi đầu bến. Bến đến là Bến xe phía bắc Nha Trang, bến đi là Bến xe khách trung tâm Quy Nhơn (Bình Định). Giờ xe xuất bến tại bến đi lúc 6 giờ 30, các ngày 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 20, 21, 26, 27, 28 và 30 dương lịch trong tháng; giờ xe xuất bến tại bến đến là 13 giờ 30, các ngày tương tự nơi bến đi. Thời gian khai thác tuyến từ ngày 22-5.


Sở Giao thông vận tải cũng đề nghị sở cùng cấp tỉnh Bình Định thông báo cho Hợp tác xã vận tải cơ giới đường bộ 2-9 TP. Quy Nhơn được biết và thực hiện đầy đủ các quy định trong quá trình khai thác tuyến.


MẠNH HÙNG