Trung đoàn Bộ binh 974: Tổng kết 30 năm thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội

Chủ Nhật, 14/08/2022, 22:38 [GMT+7]

Trung đoàn Bộ binh 974: Tổng kết 30 năm thực hiện xây dựng môi trường văn hóa trong quân đội

Trung đoàn Bộ binh 974 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) vừa tổ chức hội nghị tổng kết 30 năm thực hiện Chỉ thị 143 của Tổng cục Chính trị về tiến hành cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa trong các đơn vị quân đội.


30 năm thực hiện Chỉ thị 143, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong đơn vị đã chú trọng xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, văn hóa, tuyên truyền đầy đủ, nghiêm túc các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...


Tại hội nghị, Trung đoàn Bộ binh 974 đã đề xuất nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung phát huy vai trò của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong xây dựng và củng cố các thiết chế văn hóa ở cơ quan, đơn vị; xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp...


NAM ANH

.

các thông tin tiện ích