Hội nghị Thành ủy Nha Trang lần thứ 7

Chủ Nhật, 19/12/2021, 22:28 [GMT+7]

Hội nghị Thành ủy Nha Trang lần thứ 7

Thành ủy Nha Trang vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7.


Tại hội nghị, Thành ủy đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; đồng thời xem xét báo cáo tình hình thực hiện dự toán ngân sách thành phố năm 2021, báo cáo dự toán thu ngân sách nhà nước; thu chi cân đối ngân sách và phương án phân bổ ngân sách năm 2022; tình hình thực hiện và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021; kế hoạch đầu tư công năm 2022; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 - 2025.


Thành ủy cũng xem xét, thảo luận chương trình hành động thực hiện Kết luận số 11, ngày 13-7-2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 2021 - 2025; chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 16, ngày 19-10-2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Ngoài ra, Thành ủy đã thảo luận, thông qua báo cáo xây dựng Đảng năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022, chương trình làm việc và chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2022 của Thành ủy; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025.


Thu Hương

 

.

các thông tin tiện ích