10:12, 01/12/2021

Các công trình xây dựng vi phạm trên Quốc lộ 27C: UBND tỉnh yêu cầu báo cáo kết quả xử lý từng trường hợp

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm trên tuyến Quốc lộ 27C.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có công văn về việc xử lý đối với các công trình xây dựng vi phạm trên tuyến Quốc lộ 27C.


Theo đó, UBND tỉnh giao UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương tổng hợp, báo cáo kết quả xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật đối với các công trình vi phạm, báo cáo cụ thể từng trường hợp, gửi Sở Xây dựng trước ngày 3-12. Sở Xây dựng xem xét kết quả xử lý của huyện, căn cứ quy định của pháp luật, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10-12.


VĨNH THÀNH