Một số giải pháp thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam

Thứ Sáu, 12/03/2021, 01:35 [GMT+7]

Một số giải pháp thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam

Sáng 11-3, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức phiên họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài cấp quốc gia “Một số giải pháp thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam” do Viện Chiến lược Quốc phòng chủ trì thực hiện. Đại tướng Ngô Xuân Lịch - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm chủ nhiệm đề tài.


Nghiên cứu giải pháp thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng toàn diện yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa hết sức quan trọng. Xuất phát từ ý nghĩa và tầm quan trọng của nhiệm vụ nghiên cứu, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm chỉ đạo Viện Chiến lược Quốc phòng trong quá trình tổ chức nghiên cứu. Ban Chủ nhiệm đề tài là các vị lãnh đạo chủ chốt của Bộ Quốc phòng, chỉ huy, lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị, các vị tướng lĩnh, nhà khoa học có nhiều kinh nghiệm và năng lực thực tiễn trong lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đã tổ chức thực hiện đề tài đúng tiến độ, mục tiêu và nội dung đề ra.


Tại phiên họp, Hội đồng đánh giá cao giá trị lý luận và thực tiễn của đề tài; kết quả nghiên cứu đã cung cấp luận cứ khoa học, đề xuất kiến nghị đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nội dung, biện pháp tổ chức rõ ràng, cụ thể trong triển khai thực hiện Chiến lược Quốc phòng, Chiến lược Quân sự Việt Nam. Hội đồng đã thống nhất đánh giá đề tài đạt loại xuất sắc.


T.K

 

.

các thông tin tiện ích