Thành phố Nha Trang: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Thứ Năm, 11/03/2021, 23:15 [GMT+7]

Thành phố Nha Trang: Tích cực triển khai công tác chuẩn bị bầu cử

Công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố đang được tiến hành theo tiến độ luật định.


Thành lập các tiểu ban


TP. Nha Trang là đơn vị bầu cử ĐBQH số 2 của tỉnh. Thành phố có 3 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh. Để chuẩn bị cho công tác bầu cử thành công, ngày 20-1, UBND thành phố đã ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử (UBBC) đại biểu HĐND TP. Nha Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026 gồm 15 thành viên; ông Nguyễn Sỹ Khánh - Quyền Chủ tịch UBND TP. Nha Trang làm Chủ tịch UBBC thành phố. Đồng thời, UBND các xã, phường cũng tiến hành thành lập UBBC cấp xã theo đúng thời gian quy định. Trước đó, UBND thành phố đã ban hành lịch công tác bầu cử của thành phố; mở chuyên mục Bầu cử 2021 - 2026 trên Cổng thông tin điện tử thành phố, thường xuyên cập nhật, đăng tải các văn bản liên quan đến công tác bầu cử để các cơ quan, đơn vị theo dõi, triển khai thực hiện.

 

Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp  trong đợt bầu cử năm 2016.

Cử tri đi bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trong đợt bầu cử năm 2016.


Theo báo cáo của UBBC TP. Nha Trang, ngày 29-1, UBBC thành phố đã tổ chức phiên họp đầu tiên và thống nhất ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phân công nhiệm vụ cho các thành viên UBBC thành phố và xác định Phòng Nội vụ là cơ quan thường trực của UBBC TP. Nha Trang. Đồng thời, UBBC thành phố đã thành lập 4 tiểu ban và 1 tổ giúp việc, gồm: Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, Tiểu ban Giải quyết khiếu nại tố cáo, Tiểu ban Cơ sở vật chất, Tiểu ban Công tác an ninh, trật tự - an toàn xã hội và Tổ giúp việc UBBC.


Ông Trần Văn Võ Thịnh - Trưởng phòng Nội vụ TP. Nha Trang, Ủy viên Thường trực của UBBC thành phố cho biết, công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 của thành phố đang được tiến hành theo tiến độ luật định và kế hoạch của UBBC thành phố đề ra. Ngày 4-2, thường trực UBBC TP. Nha Trang đã tham gia Hội nghị hiệp thương lần 1 và tiếp nhận biên bản hiệp thương thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND thành phố. Hội nghị đã thống nhất số đại biểu HĐND TP. Nha Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 35 đại biểu. Ngày 19-2, UBBC thành phố ban hành thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố để các cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội… có người ra ứng cử thực hiện việc lập và gửi hồ sơ về UBBC thành phố (kết thúc vào ngày 14-3, 70 ngày trước ngày bầu cử). Đầu tháng 3, UBBC thành phố đã ban hành Nghị quyết về việc ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố. Theo đó, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP. Nha Trang nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 10 đơn vị.


Triển khai đúng tiến độ


Đối với bầu cử HĐND cấp xã, đến nay, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam các xã, phường đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất. Tổng số đại biểu HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 của toàn thành phố là 645 đại biểu. Hiện nay, các UBBC cấp xã ấn định số lượng, danh sách các đơn vị bầu cử, số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử; thông báo việc tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã đúng thời gian theo luật định. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HDND cấp xã nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 189 đơn vị.


Theo đề nghị của Sở Nội vụ, ngày 9-3, UBND TP. Nha Trang đã tổ chức họp và thống nhất giới thiệu 13 người tham gia Ban bầu cử ĐBQH khóa XV - đơn vị bầu cử số 2 (TP. Nha Trang) và giới thiệu 39 người tham gia vào 3 ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị số 1, 2, 3) trên địa bàn thành phố. Cũng tại cuộc họp này, UBND TP. Nha Trang đã chốt danh sách nhân sự tham gia 10 ban bầu cử đại biểu HĐND thành phố.


UBBC TP. Nha Trang cũng đã chỉ đạo các tiểu ban triển khai các công việc theo kế hoạch. Trong đó, tiểu ban tuyên truyền tăng cường công tác tuyên truyền về bầu cử. Theo kế hoạch, ngày 16-3, UBMTTQ Việt Nam TP. Nha Trang sẽ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 2 để lập danh sách sơ bộ những người ứng cử, gửi lấy ý kiến cử tri nơi cư trú, nơi công tác (nếu có) đối với những người tự ứng cử, người được giới thiệu ứng cử.


Ông Nguyễn Sỹ Khánh cho biết, đến thời điểm này, UBBC của TP. Nha Trang và các xã, phường chưa nhận được đơn của công dân khiếu nại, tố cáo về công tác bầu cử và những người ứng cử đại biểu HĐND các cấp. UBBC các xã, phường đang tiến hành phân chia khu vực bỏ phiếu (dự kiến) trình UBND thành phố phê duyệt; lập danh sách cử tri tham gia bầu cử; sắp tới sẽ thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng về danh sách cử tri và niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra.


XUÂN THÀNH


 

.

các thông tin tiện ích