Thông báo về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chủ Nhật, 24/01/2021, 22:08 [GMT+7]

Thông báo về việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

UBND tỉnh thông báo việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc như sau:


1. Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc:


- Tại trụ sở, nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị, trường học, quân đội… treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh thực hiện treo cờ Tổ quốc trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.


- Thời gian thực hiện: Từ ngày 25-1 đến ngày 2-2-2021.


2. Tổ chức thực hiện:


- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc nêu trên.


- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có trách nhiệm thông báo, đôn đốc các đơn vị lực lượng quân đội thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện việc treo cờ theo quy định.


3. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thông báo, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, trường học,… trên địa bàn thực hiện nội dung treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc và đôn đốc, nhắc nhở các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc để chào mừng đại hội đảm bảo đúng thời gian nêu trên.
 

.

các thông tin tiện ích

Hãy đợi...
Hãy đợi...
Hệ thống đang từ chối truy cập của bạn.
Hãy đợi 103 giây...