Kỳ vọng của nhân dân về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chủ Nhật, 24/01/2021, 22:03 [GMT+7]

Kỳ vọng của nhân dân về Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

L.T.S: Đại hội XIII của Đảng được tổ chức từ ngày 25-1 đến 2-2 tại Thủ đô Hà Nội là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc. Nhân dịp này, Báo Khánh Hòa ghi lại ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của đại hội.Ông Hoàng Văn Vinh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa: Mong đại hội chọn được người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển phồn vinh

 

Giai đoạn 2015 - 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng,  kinh tế - xã hội của đất nước tiếp tục phát triển, đạt được những thành tựu to lớn. Vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, năm 2020 là năm rất khó khăn đối với toàn thế giới do tác động của đại dịch Covid-19, nhưng Việt Nam đã trở thành điểm sáng khi vừa khống chế thành công dịch bệnh vừa duy trì tăng trưởng kinh tế. Thành tựu này cho thấy sự thống nhất, đồng lòng của cả hệ thống chính trị cũng như toàn thể nhân dân Việt Nam trong việc xây dựng và phát triển đất nước.


Qua theo dõi tin tức báo chí, tôi nhận thấy Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã có sự chuẩn bị kỹ về nội dung và nhân sự của đại hội. Dự thảo các văn kiện của đại hội đã được lấy ý kiến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân và cả kiều bào ở nước ngoài. Tôi mong muốn Đại hội XIII của Đảng sẽ chọn ra được những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước tiếp tục phát triển phồn vinh, đời sống người dân ngày càng nâng cao.


Là người hoạt động trong lĩnh vực du lịch, tôi rất quan tâm đến những định hướng của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch trong thời gian sắp tới. Vì vậy, tôi mong muốn tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, đưa ra những quyết sách mạnh mẽ để phục hồi kinh tế, trong đó có giải pháp phục hồi du lịch sau dịch Covid-19; đưa du lịch phát triển bền vững, thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như Nghị quyết số 08-NQ/TW  ngày 16-1-2017 của Bộ Chính trị đã đề ra.


X.T (Ghi)

 

Bà Lê Thị Thu Hồng - Chi cục trưởng Chi cục Biển - Hải đảo (Sở Tài nguyên và Môi trường): Sớm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

 

Những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn tuân thủ những quy định quốc tế về vấn đề môi trường và nhận thức rất rõ tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường (BVMT) trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Tôi mong muốn đại hội lần này sẽ đưa ra thảo luận và giải quyết một số vấn đề sau:


Thứ nhất, quán triệt sâu rộng nội dung Nghị quyết số 36 ngày 22-10-2018 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống. Các cấp ủy đảng cần quan tâm sát sao, ban hành những chủ trương, chính sách đúng đắn để kịp thời giải quyết những vấn đề còn hạn chế, bất cập trong lĩnh vực BVMT biển và hải đảo; tiếp tục bổ sung và hoàn thiện đường lối, chủ trương về BVMT biển và hải đảo.


Thứ hai, các cơ quan nhà nước cần nhanh chóng vận dụng chủ trương, chính sách về phát triển bền vững kinh tế biển và BVMT biển của Đại hội XII vào các mục tiêu kinh tế - xã hội cụ thể; thực hiện lồng ghép mục tiêu phát triển bền vững kinh tế biển vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, cần sớm hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; quy định các chế tài xử phạt trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên, môi trường biển và hải đảo…


THÁI THỊNH (Ghi)

 


Ông Nguyễn Thanh Hiến - Trưởng phòng Quản lý chất lượng và an toàn giao thông, Sở Giao thông vận tải: Tiếp tục hoàn thiện thể chế để khai thác có hiệu quả tiềm năng

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng đã lãnh đạo toàn diện, đưa đất nước lên một tầm cao mới, với vị thế ngày một nâng cao trên trường quốc tế. Nhiệm kỳ mới, tôi mong rằng, Đảng, Chính phủ tiếp tục hoàn thiện thể chế để từ đó đề ra những quyết sách, chương trình hành động cụ thể nhằm khai thác có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, thế mạnh, tiếp tục đưa đất nước vươn lên. Đồng thời, đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, loại bỏ những cán bộ nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp để từ đó củng cố thêm niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; quan tâm đến công tác bồi dưỡng cán bộ, trau đồi lý tưởng của Đảng cho thế hệ trẻ và giao nhiệm vụ cho đảng viên trẻ đủ năng lực, phẩm chất.


Là một người công tác trong ngành Giao thông vận tải, tôi cũng ý thức được giao thông đi trước, mở đường sẽ tạo nền tảng, động lực để kinh tế - xã hội phát triển. Vì vậy, tôi mong rằng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải tiếp tục được quan tâm đầu tư, chú trọng kết nối các vùng miền, giao thông nông thôn, miền núi và giao thông tại các đô thị lớn, đặc biệt là hạ tầng kết nối giao thương quốc tế.


MẠNH HÙNG (Ghi) 
Ông Phan Việt Hoàng - Tổng Thư ký Hội Môi giới bất động sản: Mong môi trường kinh doanh được cải thiện

 

Nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến doanh nhân, doanh nghiệp, ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tiễn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chồng chéo trong pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính còn rườm rà, phức tạp. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa ít tiếp cận được các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.


Nhiệm kỳ mới, doanh nghiệp mong muốn môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; các chính sách pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được hoàn thiện, đồng bộ; khắc phục những điểm chồng chéo giữa các luật, nghị định, thông tư; thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa, cắt bỏ những điều kiện không cần thiết gây khó khăn đối với doanh nghiệp. Đặc biệt, doanh nghiệp mong muốn được kịp thời tháo gỡ những khó khăn liên quan đến chính sách pháp luật, việc thực thi của cán bộ; các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp cần thiết thực, phù hợp...


VĂN KỲ (Ghi)

Ông Vương Vĩnh Hiệp - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Long Sinh: Doanh nghiệp tư nhân phải được quan tâm hỗ trợ như doanh nghiệp nhà nước

 

Bản thân tôi đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ tiếp tục xóa bỏ những rào cản, tạo mọi điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tư nhân; hỗ trợ kinh tế tư nhân đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ và phát triển nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động; khuyến khích hình thành, phát triển những tập đoàn kinh tế tư nhân lớn, tiềm lực mạnh, có khả năng cạnh tranh với khu vực, quốc tế. Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 2 triệu doanh nghiệp (DN) với tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế tư nhân vào GDP đạt 60 - 65%.


Hiện nay, khu vực kinh tế ngoài nhà nước trong nước (bao gồm DN tư nhân và kinh tế hộ gia đình) đạt tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng 43% GDP, thu hút khoảng 85% lao động đang làm việc của nền kinh tế, góp phần quan trọng trong huy động các nguồn lực xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm… Để khơi dậy ý chí, khát vọng của DN tư nhân, tôi cho rằng, DN tư nhân phải được quan tâm hỗ trợ như các DN nhà nước. Có được điều kiện thuận lợi như vậy, tôi tin rằng DN tư nhân sẽ lớn mạnh và phát triển bền vững, trở thành các thương hiệu lớn mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế.


Đình Lâm (Ghi)

 

.

các thông tin tiện ích