10:10, 07/10/2020

Từ ngày 15-10 đến 5-11: Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri các địa phương

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 15-10 đến 5-11, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI.

 

Theo thông báo của Thường trực HĐND tỉnh Khánh Hòa, từ ngày 15-10 đến 5-11, Thường trực HĐND tỉnh sẽ phối hợp với Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 13, HĐND tỉnh khóa VI.


Nội dung tiếp xúc gồm: Báo cáo kết quả kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa VI; dự kiến chương trình kỳ họp thứ 13; báo cáo tóm tắt (ước thực hiện) tình hình kinh tế - xã hội năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 11… Dịp này, đại biểu HĐND tỉnh cũng sẽ tiếp thu, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh.


Yến Tâm