Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019

Thứ Sáu, 20/12/2019, 22:07 [GMT+7]

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019

Chiều 20-12, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2019.

 

Ông Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo.
Ông Phan Hồng Thái - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa phát biểu chỉ đạo.

 


Năm 2019, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở bám sát các chỉ đạo của Đảng cấp trên để triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đảm bảo đồng bộ, có chiều sâu. Thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các cấp ủy trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 66 tổ chức đảng và 279 đảng viên. Qua kiểm tra, các cấp ủy kết luận các tổ chức đảng và đảng viên chấp hành tốt nội dung được kiểm tra. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã thực hiện giám sát chuyên đề đối với 6 tổ chức đảng; các cấp ủy cơ sở tiến hành giám sát chuyên đề 32 tổ chức đảng và 79 đảng viên, giám sát thường xuyên 158 đảng viên. Ủy ban kiểm tra 2 cấp đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát đối với 47 tổ chức đảng (đạt 100% kế hoạch đề ra). Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quyết định thi hành kỷ luật 1 đảng viên bằng hình thức khai trừ; cấp ủy cơ sở thi hành kỷ luật 3 đảng viên…


N.D

 

.

các thông tin tiện ích