Mãi mãi trung với Đảng, hiếu với dân

Thứ Sáu, 20/12/2019, 01:06 [GMT+7]

Mãi mãi trung với Đảng, hiếu với dân

Ngày 17-10-1989, Ban Bí thư Trung ương Ðảng (khóa VI) đã ra Chỉ thị số 381-CT/TW, trong đó lấy ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22-12 cũng là ngày hội Quốc phòng toàn dân hàng năm. Đây là tư tưởng sáng tạo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc của Đảng ta, một nét độc đáo của văn hóa dân tộc trong thời đại mới, bởi quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu. Mỗi chiến công, mỗi bước trưởng thành của quân đội đều gắn liền với sự tin yêu đùm bọc, chở che, nuôi dưỡng của nhân dân.


30 năm qua, ngày 22-12 đã thật sự trở thành ngày hội lớn của toàn dân tộc với các hoạt động hướng vào chủ đề quốc phòng và quân đội, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc và phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”; giáo dục lòng yêu nước, cổ vũ, động viên mọi công dân chăm lo củng cố quốc phòng, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh trên từng địa phương, tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân vững mạnh trong tình hình mới.

 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa


Trên địa bàn tỉnh, hình ảnh anh “Bộ đội Cụ Hồ” càng ngày càng gắn bó máu thịt với nhân dân. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành quyết định phân công các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn tỉnh tiến hành công tác dân vận và được cụ thể hóa bằng mô hình “Phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các đơn vị quân đội của bộ và Quân khu 5 đứng chân trên địa bàn tỉnh tiến hành làm công tác dân vận”. Kể từ năm 2017, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định về việc thành lập cụm, khối thi đua thuộc tỉnh, trong đó phân công 30 đơn vị quân đội của bộ và Quân khu 5 vào 3 khối thi đua làm công tác dân vận trên địa bàn tỉnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và 3 khối thi đua đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Các đơn vị trong 3 khối thi đua đã tổ chức tặng quà cho các hộ nghèo, cận nghèo nhân các dịp lễ, Tết với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng, nhận giúp đỡ 65 hộ nghèo, cận nghèo chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế để vươn lên thoát nghèo, với trị giá hơn 3 tỷ đồng. Hình ảnh những bộ quân phục xanh luôn đi đầu giúp nhân dân ứng cứu và khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ luôn làm xúc động mọi trái tim.


Ðể ngày hội Quốc phòng toàn dân ngày càng thiết thực, hiệu quả, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống yêu nước, truyền thống vẻ vang của Ðảng, của quân đội, lý tưởng và đạo đức cách mạng, truyền thống văn hóa dân tộc của người Việt Nam. Giáo dục quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Ðảng và Nhà nước về công tác quốc phòng toàn dân cho đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp, các ngành và thanh niên, học sinh, làm cho mọi người dân có nhận thức đúng đắn và đầy đủ về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh.


Để sáng mãi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân…”.


Khánh Hòa

.

các thông tin tiện ích