04:12, 03/12/2019

Thẩm tra một số nội dung UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh

Sáng ngày 3-12, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh Khánh Hòa đã tiến hành thẩm tra một số nội dung về tài chính, ngân sách sẽ được UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

Sáng 3-12, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh tiến hành thẩm tra một số nội dung về tài chính, ngân sách sẽ được UBND tỉnh trình Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh.

 

Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh
Quang cảnh tại cuộc họp thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

 

Qua thẩm tra quyết toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2018, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với; đồng thời đánh giá cao công tác điều hành ngân sách năm 2018, sau khi tỉnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề do cơn bão số 12 cuối năm 2017 để lại. Đối với tình hình thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019 (ước thực hiện thu ngân sách cả năm đạt 18.546 tỷ đồng, chênh lệch ngân sách sách địa phương được hưởng ước thực hiện năm 2019 so với dự toán sẽ hụt thu 208 tỷ đồng), Ban cơ bản thống nhất với phương án xử lý cân đối ngân sách năm 2019 và các nội dung liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ ngân sách năm 2019. Ban cũng đã thảo luận và cơ bản thống nhất với dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 (dự kiến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn là 17.273 tỷ đồng, trong đó thu nội địa dự toán là 15.973 tỷ đồng; chi ngân sách địa phương là 12.908 tỷ đồng) mà UBND tỉnh dự kiến trình tại kỳ họp tới. Thẩm tra 9 nội dung báo cáo về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020, Ban đánh giá cao việc UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện công tác này, đánh giá thêm vấn đề tồn tại, đồng thời lưu ý một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí trong năm tới, nhất là việc quản lý dự án, quản lý tài nguyên khoáng sản…

 

. Chiều cùng ngày, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã thẩm tra các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2019; kế hoạch đầu tư phát triển vốn Nhà nước năm 2020; kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và việc ban hành biện pháp, chính sách thi hành Luật hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh sẽ có các báo cáo thẩm tra cụ thể các nội dung để trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp tới đây.

 

HẢI LĂNG