11:12, 02/12/2019

Xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về khoa học và công nghệ

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa ban hành kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ đợt 6, năm 2021. Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ cho biết:

Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) vừa ban hành kế hoạch xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đợt 6, năm 2021. Trao đổi về vấn đề này, ông Huỳnh Kỳ Hạnh - Giám đốc Sở KH-CN cho biết:


- Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về KH-CN được xét tặng và công bố 5 năm một lần, vào dịp kỷ niệm ngày Quốc khánh 2-9. Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm tính đến thời điểm cơ quan chủ trì tổ chức xét tặng giải thưởng nhận hồ sơ công trình đề nghị xét tặng. Việc xét tặng giải thưởng tiến hành độc lập theo 3 cấp gồm: Cấp cơ sở; cấp bộ, ngành, địa phương (gọi tắt là cấp bộ); cấp Nhà nước.

 


Bộ KH-CN đã ban hành kế hoạch xét tặng đợt 6. Theo đó, tại hội đồng cấp cơ sở xét từ ngày 1 đến 31-12-2020; hội đồng cấp bộ từ ngày 10-1-2021 đến 5-3-2021; hội đồng cấp Nhà nước từ ngày 2-4-2021 và hoàn thành ngày 10-7-2021.


Tại Khánh Hòa, các tổ chức, cá nhân có thời gian tương đối dài để làm công tác chuẩn bị hồ sơ chu đáo, đầy đủ; các tổ chức gửi hồ sơ tham gia giải thưởng về Sở KH-CN trước 17 giờ ngày 8-1-2021.


- Ông có thể cho biết cụ thể hơn về đối tượng tham gia giải thưởng?


- Tác giả, đồng tác giả là người Việt Nam, người nước ngoài có công trình, cụm công trình KH-CN được đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và giải thưởng của bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan nhà nước khác ở Trung ương, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về KH-CN.


- Tiêu chuẩn xét tặng các giải thưởng đợt này như thế nào, thưa ông?


- Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đều có tiêu chuẩn riêng và phân thành 3 nhóm gồm: Công trình nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu phát triển công nghệ và công trình ứng dụng công nghệ. Mỗi loại công trình được quy định cụ thể về công trình đặc biệt xuất sắc, công trình có giá trị rất cao về khoa học, công trình có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân…  


Theo đó, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về KH-CN đối với công trình nghiên cứu khoa học gồm: Kết quả nghiên cứu của công trình có phát minh mới hoặc là thành tựu khoa học nổi trội, tiêu biểu, dẫn tới những thay đổi đặc biệt quan trọng trong nhận thức, sản xuất, quốc phòng, an ninh và đời sống xã hội; tìm ra bản chất, quy luật phát triển của sự vật, hiện tượng, được công bố, trích dẫn trên các tạp chí khoa học có uy tín quốc tế hoặc trong nước; công trình có ảnh hưởng rộng lớn và lâu dài trong đời sống nhân dân… Tiêu chuẩn đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ, kết quả nghiên cứu của công trình là thành tựu KH-CN nổi trội, tiêu biểu, có tính sáng tạo và đổi mới đặc biệt quan trọng về công nghệ hoặc tạo ra được công nghệ mới đạt trình độ tiên tiến quốc tế hoặc khu vực; giải quyết được những vấn đề then chốt để cải tiến, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới hoặc được cấp bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích hoặc được công bố kết quả nghiên cứu trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế có uy tín… Đối với công trình ứng dụng công nghệ, kết quả ứng dụng công nghệ là thành tựu ứng dụng công nghệ nổi trội, tiêu biểu, có sáng tạo đặc biệt; được ứng dụng thành công và có hiệu quả trong các công trình trọng điểm quốc gia…


Tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Nhà nước về KH-CN đối với công trình nghiên cứu khoa học như: Công trình bổ sung tri thức, tư tưởng mới, có những phát hiện khoa học mới đưa đến nhận thức, cách tiếp cận mới trong khoa học hoặc có tác động thay đổi quan trọng trong sản xuất và đời sống… Đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ, công trình giải quyết được những vấn đề then chốt để cải tiến, đổi mới công nghệ, tạo sản phẩm mới, góp phần đặc biệt quan trọng thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo điều kiện hình thành và phát triển ngành nghề mới... Đối với công trình ứng dụng công nghệ, công trình được ứng dụng thành công và có hiệu quả trong các công trình trọng điểm quốc gia; công trình có tác dụng và ảnh hưởng lớn trong xã hội…


- Để thu hút nhiều cá nhân, tổ chức tham gia giải thưởng, sở đã triển khai hoạt động này như thế nào, thưa ông?


- Sở KH-CN đã tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang web của sở. Đồng thời, sở đã có công văn gửi các sở, ban, ngành; các viện, trường Trung ương; các tổ chức KH-CN; các doanh nghiệp KH-CN. Hồ sơ tham gia giải thưởng, các tổ chức, cá nhân thực hiện theo quy định tại Nghị định số 78/2014 và Nghị định số 60/2019 của Chính phủ quy định về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về KH-CN.


- Xin cảm ơn ông!


CẨM VÂN (Thực hiện)