12:10, 14/10/2019

Hội thảo 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 14-10, Ban Dân vận Trung ương tổ chức trực tuyến Hội thảo 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết "Dân vận khéo" năm 2019. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì. 
 

Sáng 14-10, Ban Dân vận Trung ương tổ chức trực tuyến Hội thảo 70 năm tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết “Dân vận khéo” năm 2019. Bà Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội thảo. Tại điểm cầu Khánh Hòa, ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì.  
 
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Khánh Hòa.
Quang cảnh hội thảo tại điểm cầu Khánh Hòa.
 
Cách đây 70 năm, với bút danh X.Y.Z, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết bài báo “Dân vận”. Tác phẩm “Dân vận” đã khẳng định vị trí xứng đáng trong di sản tư tưởng Hồ Chí Minh; là tâm huyết của Bác dành cho cán bộ, đảng viên, với quan điểm dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. “Dân vận” không chỉ thể hiện chiều sâu gắn lý luận với thực tiễn mà còn phản chiếu sinh động, trọn vẹn tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. 
 
Hội thảo đã trình bày một số tham luận để làm sáng tỏ hơn tư tưởng, giá trị thực tiễn của tác phẩm “Dân vận”, như: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm; “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh - giá trị lý luận và thực tiễn; tư tưởng dân chủ, dân là chủ qua tác phẩm; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận trong việc tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc hiện này…
 
Tại Khánh Hòa, những năm qua công tác dân vận luôn được cấp ủy đảng, hệ thống chính trị quan tâm, chú trọng, sáng tạo theo hướng thiết thực, củng cố được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, phát huy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; các phong trào “Dân vận khéo”, thi đua yêu nước được cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực tham gia, nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được biểu dương; cán bộ làm công tác dân vận luôn sâu sát cơ sở, lắng nghe tâm tư, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân… 
 
Ban tổ chức đã trao giải cho 50 tác phẩm lọt vào vòng Chung kết cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.
THÀNH NAM