Tổng kết 15 năm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Thứ Hai, 14/10/2019, 21:23 [GMT+7]

Tổng kết 15 năm tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Chiều 14-10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị toàn quốc theo hình thức bán tập trung (trực tuyến và tập trung) tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (Khóa IX) về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. Tại điểm cầu Khánh Hòa, các ông: Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đắc Tài - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đồng chủ trì.

 

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Khánh Hòa.


Sau 15 năm thực hiện nghị quyết, tình hình kinh tế tập thể có sự đổi thay, phát triển. Đến hết năm 2018, cả nước có hơn 100.000 tổ hợp tác, gần 23.000 hợp tác xã (HTX), trong đó chủ yếu là các tổ hợp tác, HTX hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp. Kể từ khi áp dụng Luật HTX năm 2012, tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả tăng lên rõ rệt, trong đó HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả chiếm 55%. Tuy nhiên, kinh tế tập thể vẫn còn nhiều khó khăn. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, người dân vẫn chưa nhận thức đầy đủ vai trò, vị trí của kinh tế tập thể trong cơ cấu kinh tế - xã hội của địa phương; các chính sách hỗ trợ khu vực kinh tế này ở nhiều nội dung như: tiếp cận vốn, đất đai… chưa khả thi, chưa đi vào cuộc sống. Công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể giữa các địa phương chưa đồng bộ…


Tại Khánh Hòa, những năm gần đây, kinh tế tập thể có bước phát triển. Gần 300 tổ hợp tác và 114 HTX, liên hiệp HTX trên địa bàn bắt đầu phát triển ổn định, doanh thu năm sau cao hơn năm trước. Số vốn hoạt động của HTX đến hết năm 2018 gần 150 tỷ đồng; doanh thu bình quân năm 2018 là 2,675 tỷ đồng/HTX. Tuy nhiên, tỷ lệ mô hình khá giỏi chưa nhiều, các HTX nông nghiệp chưa đa dạng được sản phẩm, dịch vụ; các HTX yếu kém chuyển biến chậm, khả năng tiếp cận chính sách còn hạn chế…


Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu thời gian tới, các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục xác định phát triển kinh tế tập thể là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Nhà nước đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện, hành lang pháp lý cho kinh tế tập thể phát triển. Bên cạnh đó, tiếp tục vận dụng, sửa đổi Luật HTX theo hướng rõ ràng, cụ thể, dễ thực thi hơn. Việc phát triển kinh tế tập thể phải xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng thực tế của người dân.


H.Đ
 

.

các thông tin tiện ích