Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định: Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ chủ chốt

Thứ Hai, 28/10/2019, 20:35 [GMT+7]

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Định: Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 11 cho cán bộ chủ chốt

Sáng 28-10, ông Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa báo cáo kết quả Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) (diễn ra từ ngày 7 đến 12-10, tại Thủ đô Hà Nội) cho cán bộ chủ chốt của tỉnh và các vị nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 


Ông Nguyễn Khắc Định báo cáo những nét đổi mới và khái quát những nội dung quan trọng Ban Chấp hành Trung ương Đảng thảo luận, cho ý kiến tại Hội nghị lần thứ 11. Trong đó, tập trung vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII: Dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển) năm 2011. Dự thảo văn kiện đã phản ánh kết quả 35 năm đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh bổ sung, phát triển năm 2011; mục tiêu phát triển đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (100 năm thành lập Đảng) và đến năm 2045 (100 năm thành lập nước) cho thấy ý nghĩa Đại hội XIII là đại hội có tầm nhìn chiến lược dài hơn, rộng hơn và sâu hơn. Đối với dự thảo Báo cáo chính trị, là văn kiện trung tâm của đại hội, đồng chí tập trung báo cáo về chủ đề đại hội, kết cấu báo cáo, nhấn mạnh những dấu ấn trong nhiệm kỳ qua và 6 nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ tới… Đối với dự thảo báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011, dự thảo báo cáo đã phân tích bối cảnh thực hiện; nhận định, đánh giá về thành tựu trong phát triển nhận thức lý luận của Đảng và thực tiễn 10 năm qua; đồng thời, đề xuất, kiến nghị nhiều nội dung trong thời gian tới. Trung ương khẳng định giữ nguyên Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được bổ sung, phát triển năm 2011. Đối với Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII, Ban Chấp hành Trung ương Đảng tán thành cho giữ nguyên Điều lệ Đảng hiện hành (không sửa đổi, bổ sung).

 

Quang cảnh hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.


Chiều cùng ngày, ông Nguyễn Khắc Toàn - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Báo cáo kết quả Hội nghị Trung ương 11 cho các cán bộ cao cấp đã nghỉ hưu trên địa bàn TP. Nha Trang.


N.D
 

.

các thông tin tiện ích