Tăng mức vay vốn cho học sinh, sinh viên từ ngày 19-5

Thứ Sáu, 25/03/2022, 22:49 [GMT+7]

Ngày 23-3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 05/2022/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên.


Theo đó, tăng mức cho vay tối đa đối với học sinh, sinh viên lên 4 triệu đồng/tháng từ ngày 19-5-2022.


Như vậy, mức cho vay tối đa mới đối với học sinh, sinh viên tăng thêm 1,5 triệu đồng/tháng so với quy định hiện hành tại Quyết định 1656/QĐ-TTg.


Ngoài ra, Quyết định còn sửa đổi đối tượng cho vay vốn đối với học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng, cụ thể:


- Hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật;


- Hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; (quy định mới)


- Hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật (quy định mới).


X.B

.

các thông tin tiện ích