Xử lý trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước chậm thi hành án hành chính

Thứ Ba, 08/03/2022, 23:06 [GMT+7]

Xử lý trách nhiệm đối với cơ quan hành chính nhà nước chậm thi hành án hành chính

Bộ Tư pháp vừa ban hành  Kế hoạch công tác thi hành án hành chính (THAHC) năm 2022.
 
Theo đó, yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, tham mưu xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án là cơ quan hành chính nhà nước, người có thẩm quyền trong việc chấp hành pháp luật THAHC. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể như: Trực tiếp kiểm tra một số địa phương có nhiều bản án hành chính đã có hiệu lực nhưng chưa thi hành, chậm thi hành, làm rõ nguyên nhân, kiến nghị xử lý trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định; tổ chức Hội nghị trực tuyến của Bộ Tư pháp với UBND một số tỉnh, thành phố về công tác THAHC; đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc người phải thi hành án là cơ quan hành chính nhà nước và người có thẩm quyền trong cơ quan hành chính nhà nước chấp hành nghiêm pháp luật THAHC; đề xuất, kiến nghị cơ quan, người có thẩm quyền xem xét, xử lý trách nhiệm đối với người phải thi hành án chậm thi hành án hoặc không chấp hành án hành chính theo quy định.
 
Nâng cao hiệu quả công tác theo dõi THAHC của các cơ quan thi hành án dân sự; hướng dẫn nghiệp vụ về theo dõi THAHC; theo dõi THAHC đối với các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có quyết định buộc THAHC của Tòa án.
 
Xử lý các kiến nghị, phản ánh của các cơ quan có thẩm quyền; xử lý các đơn thư, kiến nghị, phản ánh của tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác THAHC; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thi hành án hành chính; tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với TAND tối cao, VKSND tối cao và các bộ, ngành, địa phương có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về THAHC.
 
Đại Hưng
.

các thông tin tiện ích