Đề xuất phương án hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do Covid-19

Thứ Tư, 05/01/2022, 23:30 [GMT+7]

Đề xuất phương án hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do Covid-19

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa đề xuất UBND tỉnh Khánh Hòa chính sách hỗ trợ trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 
 
Tính đến ngày 22-12-2021, trên địa bàn tỉnh có 145 người tử vong do Covid-19, trong đó, có 7 người có con trong độ tuổi trẻ em (10 trẻ em). Theo Chính sách của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, mức hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19 là 5 triệu đồng và sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng/trẻ em (hiện tại trên địa bàn tỉnh có 4 em). Đối với trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ tử vong do nhiễm Covid-19 thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/trẻ em (hiện tại trên địa bàn tỉnh có 6 em).
 
Căn cứ các văn bản triển khai của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và tình hình thực tế tại địa phương, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất mức hỗ trợ cho trẻ em mồ côi có cha, mẹ tử vong do nhiễm Covid-19, cụ thể như sau: trẻ em mồ côi có cả cha và mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 (bao gồm cả trường hợp cha hoặc mẹ là người chưa có vợ hoặc chưa có chồng, đã có chồng hoặc đã có vợ nhưng đã chết hoặc mất tích theo quy định của pháp luật) là 3 triệu đồng/trẻ em; trẻ em mồ côi có cha hoặc mẹ tử vong vì nhiễm Covid-19 thuộc hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn là 2 triệu đồng/trẻ em.
 
Ngoài ra, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các địa phương, đối với những trường hợp trẻ em có cả cha và mẹ bị chết mà không có người thân chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc người thân thích không có khả năng chăm sóc, nuôi dưỡng thì tìm người chăm sóc nuôi dưỡng tại cộng đồng hoặc đưa vào các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị định số 20/2020 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với tượng bảo trợ xã hội.
 
K.T
.

các thông tin tiện ích