Từ năm 2022: Hơn 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Thứ Hai, 03/01/2022, 22:03 [GMT+7]

Từ năm 2022: Hơn 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp

Kể từ ngày 1-1-2022, sẽ có khoảng 3 triệu người được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng thêm 7,4% và khoảng hơn 300.000 người tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm theo số tiền tuyệt đối sau khi đã được điều chỉnh theo mức tăng chung 7,4%. Đây là các quy định tại Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7-12-2021 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Mức tăng thêm 7,4% căn cứ trên mức lương hưu, trợ cấp của tháng 12-2021.
 
Theo đó có 7 nhóm đối tượng được hưởng mức lương hưu mới gồm: Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hằng tháng.
 
Ngoài ra, với các đối tượng nghỉ hưu trước ngày 1-1-1995 sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định nêu trên mà có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng dưới 2.500.000 đồng/tháng, thì được điều chỉnh tăng thêm 200.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp từ 2.300.000 đồng/người/tháng trở xuống và tăng lên bằng 2.500.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức lương hưu, trợ cấp từ 2.300.000 đồng/người/tháng đến dưới 2.500.000 đồng/người/tháng.
 
T.K (theo chinhphu.vn)
.

các thông tin tiện ích