Những trường hợp được từ chối tiếp công dân

Thứ Năm, 25/11/2021, 21:15 [GMT+7]

Tổng Thanh tra Chính phủ vừa ban hành Thông tư 04/2021/TT-TTCP quy định quy trình tiếp công dân. Theo đó, người tiếp công dân được quyền từ chối tiếp công dân và phải giải thích cho công dân lý do từ chối tiếp, đồng thời báo cáo người phụ trách tiếp công dân nếu thuộc các trường hợp sau:


- Người trong tình trạng say do dùng chất kích thích, người mắc bệnh tâm thần hoặc một bệnh khác làm mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình;


- Người có hành vi đe dọa, xúc phạm cơ quan, tổ chức, đơn vị, người tiếp công dân, người thi hành công vụ hoặc có hành vi khác vi phạm nội quy nơi tiếp công dân. (Riêng với trường hợp này thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị phụ trách tiếp công dân sẽ ra Thông báo từ chối tiếp công dân).


- Người khiếu nại, tố cáo về vụ việc đã giải quyết đúng chính sách, pháp luật, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, rà soát, thông báo bằng văn bản và đã được tiếp, giải thích, hướng dẫn nhưng vẫn cố tình khiếu nại, tố cáo kéo dài.


Thông tư 04/2021/TT-TTCP có hiệu lực thi hành từ ngày 5-11 và thay thế Thông tư 06/2014/TT-TTCP ngày 31-10-2014.


T.K 

.

các thông tin tiện ích