Cần lưu ý các quy định về hoạt động nghề luật sư

Thứ Hai, 15/11/2021, 22:00 [GMT+7]

Cần lưu ý các quy định về hoạt động nghề luật sư

Ngày 21-10, Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa ban hành Công văn số 168 về việc thực hiện Nghị định số 82/2020 và Thông tư số 05/2021 liên quan đến hoạt động nghề luật sư. Luật sư Đặng Văn Pháo - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh cho biết:


Thời gian qua, Đoàn Luật sư tỉnh đã đăng tải trên trang thông tin điện tử của đoàn Thông tư số 05/2021 của Bộ Tư pháp (có hiệu lực từ ngày 10-8-2021) hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư; Nghị định số 82/2020 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 1-9-2020) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Đoàn Luật sư tỉnh ban hành Công văn 168 để các tổ chức hành nghề luật sư (TCHNLS), luật sư thành viên, người tập sự hành nghề luật sư quán triệt, lưu ý một số vấn đề liên quan đến hoạt động nghề luật sư.

 

Luật sư Đặng Văn Pháo - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa
Luật sư Đặng Văn Pháo - Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa


- Thưa ông, vậy đối với luật sư mới gia nhập, Đoàn Luật sư tỉnh có lưu ý gì?


- Những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề, đã có quyết định gia nhập đoàn, đang chờ cấp thẻ không được ký hợp đồng hành nghề luật sư tại các TCHNLS hoặc tự hành nghề dưới dạng nhận ủy quyền tham gia tố tụng đại diện khách hàng tại tòa án. Việc đăng ký hoạt động nghề luật sư chỉ được thực hiện khi luật sư đã nhận thẻ luật sư.


Còn các luật sư mới gia nhập đã được cấp thẻ luật sư chỉ được sử dụng thẻ vào các mục đích theo quy định của Luật Luật sư; nghiêm cấm dùng thẻ vào các mục đích trái quy định pháp luật, điều lệ và quy chế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Sau khi được cấp thẻ, để hành nghề (nhận và thực hiện dịch vụ pháp lý của khách hàng), luật sư phải đăng ký và lựa chọn 1 trong 2 hình thức hành nghề theo Điều 23 Luật Luật sư: Hành nghề trong TCHNLS, được thực hiện bằng việc thành lập hoặc tham gia thành lập TCHNLS, làm việc theo hợp đồng lao động cho TCHNLS; hoặc hành nghề với tư cách cá nhân theo Điều 49 Luật Luật sư. Nếu không đăng ký mà hành nghề luật sư có thể bị xử lý kỷ luật theo Quyết định số 203 ngày 19-12-2019 của Hội đồng Luật sư toàn quốc và bị xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định số 82/2020.


- Còn quy định đối với người tập sự hành nghề luật sư thì như thế nào, thưa ông?


- Theo Khoản 3 Điều 14 Luật Luật sư, người tập sự hành nghề luật sư được giúp luật sư hướng dẫn trong hoạt động nghề nghiệp, nhưng không được đại diện, bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại phiên tòa; không được ký văn bản tư vấn pháp luật; không được tự mình thực hiện các công việc thuộc phạm vi hành nghề của luật sư theo Điều 22 Luật Luật sư. Đề nghị các TCHNLS, các luật sư hướng dẫn, nhắc nhở người mới đăng ký tập sự thực hiện đúng quy định.


- Ngoài ra, Đoàn Luật sư tỉnh còn lưu ý gì, thưa ông?


- Các luật sư làm việc theo hợp đồng làm việc cho TCHNLS; hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức, hoặc thành lập, tham gia thành lập TCHNLS tại địa phương phải thông báo, cung cấp bản sao hợp đồng làm việc, giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng Đoàn Luật sư tỉnh để có căn cứ báo cáo cơ quan quản lý nhà nước theo quy định.


Kể từ ngày được cấp thẻ luật sư, trong thời hạn 3 năm, nếu luật sư không làm việc theo hợp đồng lao động cho TCHNLS, hành nghề với tư cách cá nhân theo hợp đồng lao động cho cơ quan, tổ chức; không thành lập, tham gia thành lập TCHNLS tại địa phương nơi Đoàn Luật sư tỉnh có trụ sở; hoặc không hành nghề trong 5 năm liên tục, Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh sẽ xóa tên luật sư đó khỏi danh sách luật sư và đề nghị Liên đoàn Luật sư Việt Nam thu hồi thẻ luật sư.


Cá nhân không đủ điều kiện hành nghề luật sư mà hành nghề dưới bất kỳ hình thức nào đều sẽ bị xử lý theo quy định. Người nào hành nghề luật sư không đúng hình thức hành nghề theo quy định của Luật Luật sư; hành nghề khi chưa được cấp giấy đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân thì bị xử phạt theo quy định tại Nghị định 82/2020.


- Xin cảm ơn ông!


NGUYỄN VŨ (Thực hiện)

 

.

các thông tin tiện ích