Chủ động mua sắm thiết bị xét nghiệm, vật tư y tế

Thứ Tư, 27/10/2021, 21:09 [GMT+7]

Chủ động mua sắm thiết bị xét nghiệm, vật tư y tế

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo 280 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại cuộc họp về giá vật tư, dịch vụ y tế.


Theo đó, để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm y tế được triển khai kịp thời, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế khẩn trương đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục cấp phép nhập khẩu, cấp giấy đăng ký lưu hành theo đúng thẩm quyền và quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thiết bị, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm.


Cùng với đó, chủ động lập kế hoạch, tổ chức mua sắm thiết bị xét nghiệm, sinh phẩm, vật tư y tế... theo đúng quy định pháp luật và yêu cầu, kịch bản chống dịch đã đề ra; không để bị thiếu, không để bị động; tiếp thu ý kiến của các cơ quan liên quan, sớm ban hành thông tư quy định về giá dịch vụ xét nghiệm, đáp ứng yêu cầu thực tế, phù hợp với pháp luật, bảo đảm công khai, minh bạch, dễ triển khai, áp dụng; phối hợp với Bộ Tài chính để thống nhất thực hiện các biện pháp phù hợp trong công tác chỉ đạo, quản lý điều hành giá trong lĩnh vực y tế.


T.K

.

các thông tin tiện ích