Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Thứ Ba, 26/10/2021, 21:10 [GMT+7]

Thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Hỏi: Tôi mua căn nhà của bà Th. đã trả đủ tiền và nhận nhà nhưng bà ấy xin cho ở thêm vài tháng để thu xếp công việc gia đình. Có người nói làm vậy có thể sẽ bị mất nhà do sau này họ không chịu giao nhà cho mình. Xin cho biết việc mua bán như vậy đã hoàn thành chưa, tôi có phải chịu rủi ro gì không?


Mai Thủy Tiên (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa)


Trả lời: Theo pháp luật dân sự, thời điểm xác lập quyền sở hữu đối với tài sản được thực hiện theo quy định của luật, trường hợp luật không có quy định thì thực hiện theo thỏa thuận của các bên giao dịch; trường hợp các bên cũng không có thỏa thuận thì thời điểm xác lập quyền sở hữu là thời điểm tài sản được chuyển giao.


Đối với tài sản là nhà ở, với giao dịch mua bán thì Luật Nhà ở quy định thời điểm chuyển quyền sở hữu là kể từ thời điểm bên mua đã thanh toán đủ tiền mua và đã nhận bàn giao nhà ở, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.


Các quy định pháp luật nêu trên cho thấy quyền sở hữu nhà mua của bạn đã được xác lập, hiện bà Th. đang lưu cư tại nhà đó chỉ là với sự thỏa thuận cho mượn, cho ở nhờ. Tuy nhiên, với Luật Đất đai, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp… quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Bạn cần làm thủ tục đăng ký sang tên tại cơ quan đăng ký đất đai để hoàn tất thủ tục. Giao dịch chuyển nhượng có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào Sổ địa chính.


Luật sư NGUYỄN THIỆN HÙNG

 

.

các thông tin tiện ích