10:10, 11/10/2022

Cảm ơn những tấm lòng vàng

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Gia đình ông Trần Đình Cấp (883 đường 2-4, phường Vĩnh Phước) 5 triệu đồng; Phú Quý 1 triệu đồng; Nguyễn Hữu Phú (34 Trần Quang Khải) 600.000 đồng; Mai Châu 300.000 đồng.

Quỹ Hộp thư từ thiện Báo Khánh Hòa vừa nhận được tiền ủng hộ của bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Gia đình ông Trần Đình Cấp (883 đường 2-4, phường Vĩnh Phước) 5 triệu đồng; Phú Quý 1 triệu đồng; Nguyễn Hữu Phú (34 Trần Quang Khải) 600.000 đồng; Mai Châu 300.000 đồng.


Ngoài ra, 2 bạn đọc ở TP. Nha Trang gồm: Phú Quý ủng hộ 2 triệu đồng và Trần Văn Bổn (thôn Phú Nông, xã Vĩnh Ngọc) ủng hộ 2 triệu đồng cho trường hợp 2 cháu Cao Dĩnh (sinh năm 2014) và Cao Huỳnh Dạng (sinh năm 2013) trú thôn Suối Lau 2, xã Suối Cát, huyện Cam Lâm bị bệnh hiểm nghèo (xem Báo Khánh Hòa thứ Tư, ngày 20-7-2022).


Báo Khánh Hòa trân trọng cảm ơn những tấm lòng vàng và mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của bạn đọc cho các hoàn cảnh khó khăn.


B.K.H