10:01, 25/01/2022

Tiếp nhận đăng ký và tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung cho người nước ngoài

Ngày 25-1, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa có thông báo về việc tiếp nhận đăng ký và thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, liều nhắc lại cho người nước ngoài, kiều bào đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

Ngày 25-1, Sở Ngoại vụ Khánh Hòa có thông báo về việc tiếp nhận đăng ký và thực hiện tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, liều nhắc lại cho người nước ngoài, kiều bào đang sinh sống, làm việc trên địa bàn tỉnh.

 

Người nước ngoài ở TP. Nha Trang đến đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh minh họa

Người nước ngoài ở TP. Nha Trang đến đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19. Ảnh minh họa


Theo đó, Sở Ngoại vụ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, UBND cấp xã tiếp nhận đăng ký để thực hiện tiêm mũi bổ sung, liều nhắc lại cho người nước ngoài, kiều bào đang sinh sống tại địa bàn quản lý. Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, trường cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh khẩn trương thông báo đến người nước ngoài và kiều bào thuộc diện quản lý để đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid-19 mũi bổ sung, liều nhắc lại tại nơi đang sinh sống. Các cơ quan báo chí của tỉnh kịp thời hỗ trợ tuyên truyền, phổ biến chủ trương tiêm vắc xin nêu trên để người nước ngoài và kiều bào được biết. Người nước ngoài, kiều bào khi đến điểm tiêm chủng cần mang theo giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin hoặc điện thoại thông minh có cài đặt phần mềm thể hiện đã tiêm đủ liều cơ bản vắc xin phòng Covid-19 theo quy định.


N.T