Nha Trang: Thu gom, xử lý chất thải y tế của F0 điều trị tại nhà và khu dân cư cách ly y tế TP. Nha Trang

Thứ Năm, 02/12/2021, 23:11 [GMT+7]

Nha Trang: Thu gom, xử lý chất thải y tế  của F0 điều trị tại nhà  và khu dân cư cách ly y tế TP. Nha Trang

UBND TP. Nha Trang vừa có văn bản triển khai việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế của người F0 điều trị tại nhà và khu dân cư (KDC) cách ly y tế.  


Theo đó, UBND thành phố giao Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Nha Trang chủ động phối hợp với Ban Quản lý dịch vụ công ích liên hệ, lựa chọn, ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý chất thải lây nhiễm để chuyển giao và xử lý chất thải của người F0 điều trị tại nhà và KDC cách ly y tế; phối hợp với  UBND các xã, phường xây dựng lộ trình thu gom chất thải lây nhiễm. UBND các xã, phường tăng cường giám sát, đôn đốc người F0 điều trị tại nhà và KDC cách ly y tế thực hiện nghiêm quy định, quy trình thu gom chất thải lây nhiễm; sử dụng kinh phí phòng, chống dịch của địa phương mua và phát túi màu vàng đựng chất thải lây nhiễm; thông báo lộ trình, thời gian thu gom chất thải, quy trình hướng dẫn phân loại chất thải đến người dân…


CHÍ TRUNG

.

các thông tin tiện ích