Năm 2022, không in lại thẻ bảo hiểm y tế

Thứ Năm, 09/12/2021, 22:25 [GMT+7]

Năm 2022, không in lại thẻ bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các đơn vị sử dụng lao động do BHXH quản lý, các cơ quan quản lý đối tượng về việc gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2022.

 

Theo đó, năm 2022, BHXH tỉnh không in lại thẻ BHYT, chỉ thực hiện gia hạn giá trị thẻ trong phần mềm quản lý cho các đối tượng đang tham gia BHYT. Vì vậy, BHXH đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng thông báo cho các đối tượng tham gia, người lao động được biết và tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp để đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định. BHXH tỉnh thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ trên hệ thống công nghệ thông tin của ngành. BHXH tỉnh chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT cho các trường hợp mới phát sinh tham gia; thẻ BHYT thay đổi thông tin; thẻ BHYT bị mất, hỏng theo quy định.


Cơ quan BHXH thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2022 cho đối tượng tham gia, người lao động từ ngày 15-12 nên đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, đơn vị quản lý đối tượng rà soát tăng, giảm đối tượng tham gia, gửi danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2022 bằng hồ sơ điện tử về cơ quan BHXH, đồng thời nộp tiền đóng BHXH, BHYT vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH để được gia hạn thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định.


BHXH tỉnh cũng đề nghị đơn vị sử dụng lao động thông tin, tuyên truyền hướng dẫn người lao động thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng Vss-ID thay thế thẻ BHYT giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT; thực hiện các giao dịch điện tử về BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.


H.DUNG

.

các thông tin tiện ích