08:09, 29/09/2021

Bổ sung Covid-19 là bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội

Đó là đề xuất của Bộ Y tế tại dự thảo Thông tư bổ sung bệnh Covid-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và dự thảo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và giám định bệnh Covid-19 nghề nghiệp.

Đó là đề xuất của Bộ Y tế tại dự thảo Thông tư bổ sung bệnh Covid-19 nghề nghiệp vào danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và dự thảo Quyết định của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và giám định bệnh Covid-19 nghề nghiệp.


Dự thảo định nghĩa bệnh Covid-19 nghề nghiệp là bệnh phát sinh trong quá trình lao động do người lao động phải tiếp xúc với virus SARS-CoV-2. Yếu tố gây bệnh là có tiếp xúc với virus SARS-CoV-2 trong môi trường lao động.


Dự thảo cũng nêu cụ thể các nghề, công việc thường gặp và nguồn tiếp xúc; quy định cụ thể về chẩn đoán và giám định trường hợp bệnh Covid-19 nghề nghiệp.


T.K