Phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực dân tộc

Thứ Tư, 19/02/2020, 21:49 [GMT+7]

Phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực dân tộc

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản 1334 chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lĩnh vực dân tộc. Theo đó, Ban Dân tộc, Sở Y tế, Sở Thông tin - Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa và các địa phương nghiên cứu triển khai, thực hiện các nội dung của Ủy ban Dân tộc tại văn bản số 126; kiểm tra nắm tình hình thường xuyên số người dân tộc thiểu số lao động qua biên giới và trở về để phối hợp với ngành Y tế thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. 
 
Trước đó, Ủy ban Dân tộc có văn bản số 126  gửi 54 tỉnh, thành có đồng bào dân tộc thiểu số trong toàn quốc về phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Ủy ban Dân tộc đề nghị các địa phương tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số, hướng dẫn đầy đủ nguy cơ, cách thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi trong việc thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn người dân phòng, chống dịch Covid-19 với hình thức phù hợp; tập hợp những người có uy tín làm một kênh vận động, tuyên truyền, nhất là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống; chỉ đạo Đài Phát thanh - Truyền hình địa phương tiếp sóng đài Trung ương và sản xuất chương trình bằng tiếng dân tộc thiểu số, ưu tiên thời lượng kênh có  thông tin chống dịch; giao Ban Dân tộc tỉnh phối hợp với các ban, ngành, địa phương kiểm tra nắm tình hình thường xuyên người dân tộc thiểu số đi lao động qua biên giới và trở về, thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương và địa phương về phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo tình hình và đề xuất giải pháp ngăn ngừa, xử lý kịp thời…
 
V.L
.

các thông tin tiện ích