11:04, 22/04/2019

Đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh năm 2019

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền về phòng bệnh truyền nhiễm và chống dịch. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong phòng bệnh, phát hiện bệnh dịch và chủ động tham gia xử lý khi có dịch xảy ra.

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị có liên quan đẩy mạnh việc tuyên truyền về phòng bệnh truyền nhiễm và chống dịch. Mục tiêu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân trong phòng bệnh, phát hiện bệnh dịch và chủ động tham gia xử lý khi có dịch xảy ra.


Các nội dung tuyên truyền cần tập trung vào việc giúp người dân nhận biết bệnh, các triệu chứng, tác hại, biện pháp tự bảo vệ, cách phòng, chống, ứng phó kịp thời các bệnh dịch nguy hiểm và mới nổi, tái nổi như: sốt xuất huyết, zika, tay chân miệng, cúm A/H1N1, H5N9, H7N9, H10N8, MERS-CoV và các bệnh lây truyền từ động vật sang người, vận động người dân thực hiện chương trình “Cộng đồng chung tay phòng, chống dịch bệnh giai đoạn 2015 - 2020”, thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, môi trường, ăn uống, an toàn thực phẩm.


THẢO LY