10:09, 03/09/2021

Xử lý tài sản trên đất của Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi tường và UBND TP. Cam Ranh liên quan đến việc xử lý tài sản trên đất khi thu hồi dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đang quản lý, sử dụng tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình (TP. Cam Ranh).

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản đồng ý với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi tường và UBND TP. Cam Ranh liên quan đến việc xử lý tài sản trên đất khi thu hồi dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba do Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đang quản lý, sử dụng tại đảo Bình Ba, xã Cam Bình (TP. Cam Ranh).


Theo đó, UBND tỉnh giao UBND TP. Cam Ranh yêu cầu Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba thực hiện di dời tài sản trên đất; nếu quá thời hạn thông báo, công ty vẫn không thực hiện thì tiến hành cưỡng chế, thực hiện quyết định thu hồi đất theo quy định của pháp luật; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15-9.


Về ý kiến của Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba đề nghị Nhà nước xem xét bồi thường, hỗ trợ một phần kinh phí đã đầu tư vào dự án, UBND tỉnh giao UBND TP. Cam Ranh chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 3296 ngày 31-10-2018, phối hợp với các cơ quan xử lý tài sản gắn liền với đất và chi phí đầu tư hợp pháp (nếu có) để bồi thường theo đúng quy định của pháp luật. Về ý kiến của công này xin thuê đất để thực hiện dự án trồng rừng ngập mặn và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo, trả lời công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được xem xét hướng dẫn thực hiện các thủ tục, đề xuất phương án đầu tư theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm không ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh.


Được biết, dự án Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng Bình Ba được UBND tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi lần thứ 2 cho Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba tháng 5-2015. Đến tháng 9-2015, Chính phủ ban hành Quyết định 44 quy định quy chế bảo đảm an ninh, an toàn căn cứ quân sự Cam Ranh; do đó Công ty TNHH Du lịch sinh thái Bình Ba phải tạm ngừng mọi hoạt động của dự án. Tuy chưa có giấy phép xây dựng nhưng công ty đã xây dựng một số hạng mục công trình trái phép. Tháng 10-2018, UBND tỉnh đã ban hành quyết định thu hồi đất, đất có mặt nước ven biển tại dự án.


CHÍ TRUNG