09:09, 15/09/2021

Đến năm 2025 sẽ đưa tất cả trang trại chăn nuôi vào khu quy hoạch

UBND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

UBND TP. Cam Ranh vừa có báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 2, HĐND thành phố khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.


Đối với kiến nghị của cử tri xã Cam Thành Nam về việc chuyển các trại chăn nuôi heo tự phát trước đây vào khu quy hoạch chăn nuôi để không ảnh hưởng đến môi trường và cuộc sống người dân: Ngày 10-12-2018, UBND TP. Cam Ranh ban hành Quyết định số 1840 về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định hướng đến 2030 trên địa bàn TP. Cam Ranh. Theo đó, định hướng đến năm 2025, trên địa bàn thành phố bố trí xây dựng 3 khu chăn nuôi tập trung tại thôn Thịnh Sơn (xã Cam Thịnh Tây) quy mô 10ha, thôn Hòa Sơn (xã Cam Thịnh Đông) quy mô 10ha và thôn Giải Phóng (xã Cam Phước Đông) quy mô 20ha. Xã Cam Thành Nam được định hướng đến năm 2025 sẽ phát triển thành phường và xóa bỏ tất cả trang trại chăn nuôi (vận động các trang trại di dời đến khu quy hoạch chăn nuôi tập trung hoặc chuyển đổi nghề). Vì vậy, các trang trại chăn nuôi heo hiện có trên địa bàn xã sẽ duy trì đến năm 2025, không phát triển thêm trang trại mới.


THÁI THỊNH