Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải

Thứ Tư, 18/08/2021, 22:07 [GMT+7]

Xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản giao Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan và các địa phương tham mưu, báo cáo theo đề nghị của Bộ TN-MT về việc triển khai thực hiện dự án Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về nguồn thải.


Trước đó, Bộ TN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở TN-MT và các đơn vị có liên quan thực hiện một số nội dung như sau: Chủ động rà soát, thống kê các nguồn thải trên địa bàn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng báo cáo tình hình quản lý nguồn thải và hiện trạng CDSL về nguồn thải trên địa bàn; cho ý kiến góp ý về đối tượng quản lý và chức năng phần mềm quản lý CSDL nguồn thải, gửi về Bộ TN-MT phục vụ xây dựng hệ thống CSDL quốc gia về nguồn thải.  


THÁI THỊNH

.

các thông tin tiện ích