10:08, 26/08/2021

Cam Ranh: Lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú

Phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh vừa có thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú.

Phòng Quản lý đô thị TP. Cam Ranh vừa có thông báo về việc lấy ý kiến tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 Khu dân cư sinh thái chất lượng cao Cam Phú.


Theo đó, quy mô khu đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 238 ngày 29-11-2004 là 104,9ha, gồm 2 khu vực (khu 1 có diện tích 64ha, khu 2 40,9ha). Quy mô khu đất điều chỉnh có diện tích 91,1ha, trong đó khu 1 có diện tích 68,35ha, khu 2 là 22,75ha. Lý do điều chỉnh, hiện trạng khu đất lập điều chỉnh quy hoạch đã có nhiều thay đổi so với thời điểm phê duyệt quy hoạch. Cụ thể, tại khu 1, sẽ mở rộng ranh giới quy hoạch phía tây bắc để bổ sung phần diện tích đường giao thông theo Quy hoạch chung TP. Cam Ranh đến năm 2035, được UBND tỉnh phê duyệt ngày 2-2-2016; cập nhật ranh giới quy hoạch phía tây nam theo đúng lộ giới hiện trạng đường Lê Duẩn. Tại khu 2, sẽ điều chỉnh ranh giới lập quy hoạch không chồng lấn lên khu vực khu dân cư, tái định cư đường Phạm Văn Đồng và phía đông bắc đường Trường Chinh đã được quy hoạch đất quốc phòng.


Thời gian lấy ý kiến từ ngày 25-8 đến 25-9. Người dân góp ý kiến gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện về Phòng Quản lý đô thị, UBND phường Cam Phú.


V.K