05:09, 29/09/2022

Triển khai nhiệm vụ giáo dục thể chất năm học 2022-2023

Vừa qua, tại huyện Khánh Vĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục thể chất năm học 2022 - 2023. 

Vừa qua, tại huyện Khánh Vĩnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ giáo dục thể chất năm học 2022 - 2023. 
 
Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu các phòng GD-ĐT, trường THPT đẩy mạnh truyền thông nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và toàn xã hội về vai trò của giáo dục thể chất, thể thao trường học; thực hiện hiệu quả công tác giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học; tăng cường kiểm tra, đánh giá việc thực hiện ở các trường… 
 
Các học sinh, giáo viên có thành tích tại các giải thể thao toàn quốc nhận khen thưởng.
Các học sinh, giáo viên có thành tích tại các giải thể thao toàn quốc nhận khen thưởng.
Năm học qua, các trường trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đúng quy định về giảng dạy môn Giáo dục thể chất và triển khai dạy trực tuyến trong thời điểm dịch Covid-19. Có 99,2% học sinh xếp loại đạt môn Giáo dục thể chất, 34,6% học sinh tham gia tập thể dục thể thao ngoại khóa. Công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước được đẩy mạnh; 52% trường có câu lạc bộ thể dục thể thao hoạt động thường xuyên, học sinh tham gia thi đấu đạt nhiều giải thể thao cấp tỉnh và toàn quốc. 
 
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa - Thể thao ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác giáo dục thể chất giai đoạn 2022-2026.
Đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Văn hóa - Thể thao ký kết chương trình phối hợp triển khai công tác giáo dục thể chất giai đoạn 2022-2026.
 
Dịp này, 18 học sinh đạt thành tích tại giải bơi và điền kinh học sinh phổ thông toàn quốc năm 2022 được UBND tỉnh tặng bằng khen; 6 giáo viên huấn luyện học sinh đạt thành tích được Giám đốc Sở GD-ĐT tặng giấy khen. Bên cạnh đó, Sở GD-ĐT và Sở Văn hóa - Thể thao ký kết chương trình phối hợp về công tác giáo dục thể chất giai đoạn 2022-2026.
 
K.D