Truyền thông trực tuyến Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Thứ Năm, 04/11/2021, 21:25 [GMT+7]

Truyền thông trực tuyến Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản hướng dẫn gửi các phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị trực thuộc sở về việc hướng dẫn hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2021 (từ ngày 10-11 đến 10-12).
 
Theo đó, do dịch Covid-19 nên sở đề nghị các đơn vị, các trường tăng cường hoạt động truyền thông trên website của đơn vị và trên nền tảng mạng xã hội để hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống AIDS. Các đơn vị, trường học xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đăng tải tin, bài viết trên hệ thống website, phát thanh của nhà trường…; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về phòng, chống HIV/AIDS bằng các hình thức thi viết hoặc trực tuyến… 
 
M.T
.

các thông tin tiện ích