Vạn Ninh: Đầu tư gần 15 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6

Thứ Tư, 14/04/2021, 22:19 [GMT+7]

Vạn Ninh: Đầu tư gần 15 tỷ đồng mua sắm thiết bị dạy học lớp 2 và lớp 6

HĐND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) vừa ban hành Nghị quyết số 08 về phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6 phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của huyện để bổ sung vào dự kiến kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2021.


Theo đó, mục tiêu đầu tư của dự án nhằm trang bị đầy đủ số bộ thiết bị dạy học tối thiểu cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh lớp 2 và lớp 6 năm học 2021 - 2022 theo định mức lượng trang bị thực hiện theo Thông tư số 43/2020 và Thông tư số 44/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 2 và lớp 6. Tổng mức đầu tư của dự án gần 15 tỷ đồng, trong đó ngân sách tỉnh hỗ trợ 10,5 tỷ đồng, ngân sách huyện gần 4,5 tỷ đồng, được triển khai trong năm 2021.


Được biết, năm học 2021 - 2022, toàn huyện Vạn Ninh có khoảng 2.200 học sinh lớp 2 với 77 lớp và 1.700 học sinh lớp 6 với 50 lớp.


Thanh Hải

.

các thông tin tiện ích