10:10, 08/10/2020

Tuyên truyền biển đảo Việt Nam trong trường học

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc phối hợp, triển khai phổ biến bộ sách tuyên truyền về biển đảo Việt Nam do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, Bưu điện tỉnh phát hành.

Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa vừa đề nghị các phòng giáo dục và đào tạo, đơn vị trực thuộc phối hợp, triển khai phổ biến bộ sách tuyên truyền về biển đảo Việt Nam do Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông xuất bản, Bưu điện tỉnh phát hành.


Bộ sách cung cấp những cơ sở pháp lý, những bằng chứng lịch sử có tính thuyết phục thể hiện vững chắc chủ quyền của Việt Nam đối với vùng lãnh thổ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời, kiên quyết bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của nước ngoài đối với hai quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và những vùng biển khác trên Biển Đông của Việt Nam. Bộ sách gồm 11 cuốn, giá bán từ 30.000 đến 225.000 đồng/cuốn.


V.A