Đề nghị bãi bỏ quy định về thời gian, thời lượng dạy thêm, học thêm

Thứ Năm, 20/02/2020, 20:33 [GMT+7]

Đề nghị bãi bỏ  quy định về thời gian, thời lượng dạy thêm, học thêm

Theo kết luận kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) đề nghị UBND tỉnh bãi bỏ quy định về thời gian, thời lượng dạy thêm, học thêm theo Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND. 
 
Cục Kiểm tra văn bản Quy phạm pháp luật cho rằng, quy định về thời gian, thời lượng dạy thêm của tỉnh được áp dụng đối với cả dạy thêm, học thêm trong nhà trường và dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Tuy nhiên, dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là quan hệ pháp luật dân sự với nguyên tắc cơ bản của pháp luật dân sự là sự thỏa thuận giữa các chủ thể. Theo đó, thời gian, thời lượng dạy thêm, học thêm là sự thỏa thuận (quyền) giữa các bên tham gia quan hệ dạy thêm, học thêm. UBND cấp tỉnh không có thẩm quyền can thiệp, hạn chế đối với các nội dung này. Vì vậy, quy định về thời gian, thời lượng dạy thêm, học thêm nói chung, bao gồm cả thời gian, thời lượng dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là không có cơ sở pháp lý, không phù hợp với quy định của pháp luật về thẩm quyền.
 
D.N
 
.

các thông tin tiện ích